Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, verleende vergunning APV/Bijzondere wetten - Langbroekerweg 10, 3941MT Doorn (keizerswei), Evenementenvergunning vlooienmarkten Doorn (RX2023-00002796, 26 februari 2024)

Redactie Doornnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Doorn.

Aanvraag evenementenvergunning

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, verleende vergunning APV/Bijzondere wetten - Langbroekerweg 10, 3941MT Doorn (keizerswei), Evenementenvergunning vlooienmarkten Doorn (RX2023-00002796, 26 februari 2024)

Burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maakt bekend dat hij de volgende vergunning op grond van de APV/Bijzondere wetten heeft verleend: Langbroekerweg 10, 3941MT Doorn (keizerswei), Evenementenvergunning vlooienmarkten Doorn op 1 april 2024, 9 mei 2024, 9 juni 2024, 4 augustus 2024, 8 september 2024 en 6 oktober 2024 (RX2023-00002796, 26 februari 2024). Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. Deze vergunningen worden niet fysiek ter inzage gelegd in het Cultuurhuis in Doorn. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via apv@heuvelrug.nl of het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Doorn
  2. evenementenvergunning

Bekijk meer bekendmakingen